Dotacje

 

 
Logo Unii Europejskiej
Logo Leader
Logo Wadoviana Lokalna Grupa Działania
Logo Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Operacja pn. „Rozwój działalności gospodarczej w zakresie produkcji tradycyjnych lodów i ciast”.

Poddziałanie pn. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Cel operacji: rozwój przedsiębiorstwa w zakresie produkcji tradycyjnych lodów i ciast dzięki zakupowi sprzętu, innowacyjnych urządzeń, jak również zwiększenie zatrudnienia o jeden etat do momentu złożenia wniosku o płatność końcową. Zadanie realizowane w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru LGD „Wadoviana” na lata 2014-2020.